PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya Kayu Aro Sukarami (Arosuka) Telp. (0755) 31334 – 31335 Fax. 31333

S O L O K

                                                                    Arosuka, 29 April 2013  

Nomor

:

824/  685 /BKD-2013

 

                K e p a d a

Lampiran

:

-

 

    Yth. Sdr.  Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah   Kabupaten Solok  

          di

            Tempat

Perihal

:

Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 Oktober 2013

 

 

 Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kenaikan Pangkat Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), bahwa proses usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara komputerasi dan tepat waktu. Untuk kelengkapan kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2013, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara mengusulkan kelengkapan bahan PNS yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya pada periode 1 Oktober 2013 (masing-masing untuk golongan ruang IV/cgolongan ruang IV/d sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk golongan ruang IV/a dan golongan ruang IV/b sebanyak 3 (tiga) rangkap, serta untuk golongan II dan III sebanyak 2 (dua) rangkap, baik PNS yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional tertentu atau fungsional umum, ke Bupati Solok cq. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok, dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Fotocopy sah Kartu Pegawai;

b. Fotocopy sah Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) 2 tahun terakhir;

c. Fotocopy sah Surat keputusan CPNS, PNS, dan Pangkat terakhir;

d. Fotocopy sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi yang menduduki

   jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu;

e. Fotocopy sah Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan

    Fotocopy Diklat Perjenjangan bagi PNS yang pindah ruang;

f.  Asli Penetapan Angka Kredit dan DUPAK bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional;

g. Fotocopy sah Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;

h. Fotocopy ijazah terakhir bagi PNS yang naik pangkat puncak;

i.  Fotocopy sah Surat Keputusan Pindah bagi PNS yang mutasi sebelum pengusulan kenaikan

    pangkat;

j.  Fotocopy sah keputusan peninjauan masa kerja;

k. Fotocopy sah keputusan konversi NIP;

l.  Surat Keterangan peningkatan pendidikan dan Pemakaian Gelar;

    m. Pembebasan dari jabatan fungsional bagi PNS yang diangkat menjadi jabatan struktural;

     n. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Solok tentang Kenaikan Jabatan Fungsional

 

2. Untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, selain persyaratan diatas juga melampirkan:

a. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

b. Fotocopy sah sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

c. Asli uraian tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh

    pejabat eselon II

d. FotocopySurat Keterangan Izin Belajar.

                                         3. Bagi PNS yang telah menamatkan tugas belajar, melampirkan:

                                a.Fotocopy sah Surat Keputusan Tugas Belajar dan Surat Keputusan Pencabutan Tugas Belajar

                                   yang dikeluarkan oleh Bupati Solok;

                                b.Fotocopy sah Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari jabatan fungsional bagi PNS yang

                              menduduki jabatan struktural, apabila sebelumnya yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional.

 

4. Untuk kenaikan pangkat pilihan 1(satu)   tingkat dibawah pangkat dasar bagi PNS yang

    menduduki jabatan struktural, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002,

    yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun

    dalam jabatan (terhitung mulai tanggal pelantikan).

 

   5. Untuk jabatan fungsional IV/b keatas, persyaratan dan  karya tulis   masing-masing  rangkap 4

      (empat), sedangkan yang menduduki jabatan struktural persyaratan masing-masing rangkap 4

      (empat).

 

   6. Usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) dimasukkan sama dengan usulan kenaikan pangkat paling  

      lambat tanggal 22 Juli 2013.

                                  a. Pengantar dari SKPD yang bersangkutan;

                                  b. Fotocopy sah Surat Keputusan CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir;

                                  c. Fotocopy sah Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP3) 2 tahun terakhir;

                                  d. SK Honorer yang telah dilegalisir; 

                                  e. Fotocopy sah Konversi NIP.

 

   7. Berkas usul kenaikan pangkat PNS periode 1 Oktober 2013 sudah diterima di Badan Kepegawaian  

       Daerah Kabupaten Solok dengan ketentuan untuk jabatan  struktural/staf  paling lambat  pada

       tanggal 10 Juni 2013, jabatan fungsional ke golongan  ruang IV/ paling lambat tanggal 05 Juli

        2013 dan jabatan  fungsional golongan ruang III/d  kebawah  paling lambat pada tanggal 22 Juli

        2013.

 

  8. Bahan yang tidak lengkap dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan, akan diproses pada

      periode berikutnya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

 

 

                                                                          SEKRETARIS DAERAH

                                                                                             ttd

                                                                               M.SALEH, SH. MM

                                                                          Pembina Utama Madya

                                                                        Nip. 19590126 198603 1 002

 

 Tembusan :

1.Yth. Kepala BKN Regional XII di Pekanbaru

2.Yth. Gubernur Sumatera Barat Cq Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat di Padang

3.Yth. Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)

 

 

NO NAMA NIP GOL UNIT KERJA NAMA ISTRI TANGGAL PERKAWINAN
1 Syafrizal. O 19561218 197903 1 002 III/d Inspektorat Daerah Erni Marni 18-07-1987
2 Syafri. R 19570411 198503 1 004 III/c Dinas PU Dewi Yulizasmi, S.Pd 02-05-2012
3 Irzal, S.Pd 19610421 199103 1 005 III/c SMPN 4 Lembang Jaya Metdra Yenis 13-12-1990
4 Junaidi, S.sos 19620617 198612 1 001 III/ d Dinas Perhubungan Armela 29-07-1984
5 Radiman 19630418 200701 1 001 I/b Dinas PU Saniyam 26-08-1982
6 Fatmon 19631209 198602 1 002 III/c Puskesmas Tanjung Bingkung Dra. Irdawati 04-06-1991
7 Ali Muratwan, SKM 19641218 199203 1 007 III/ c Puskesmas Bukit Sileh Hidayah 25-03-1994
8 Edison, A.Ma.Pd 19650826 199311 1 001 III/d SDN 31 Batang Barus Yeni Zarti 28-03-1997
9 Edy Yanuar, S.Pd 19670112 199702 1 002 IV/a MTs Muhammadiyah Bukik Kili Elly Sofia, S.Pd 10-01-2003
10 Alam Nuri 19690623 200906 1 006 I/c Kantor Wali Nagari Tanjung Balik Sumiso Misriati 03-11-1989
11 Anofirmansyah, S.Pd 19691109 200501 1 007 III/a SDN 31 Batang Barus Kec. Gunung Talang Yuarni, S.Pd 25-10-1996
12 Hidral, SP 19691110 199003 1 006 III/b PD. Solinda  Elwiza, S.Sos 22-07-2011
13 Daliyasman, A.Ma 19700306 200312 1 005 III/b SDN 5 Sumiso Kec. Tigo Lurah Nurasali 19-06-1989
14 Mukrialdi, S.Pt 19701226 200801 1 003 III/b Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Yuldawati, S.Pi 30-12-2004
15 Muliadi Marcos SE, MM 19720303 199202 1 001 III/ d Kantor Ketahanan Pangan Maiyenita, SE 06-02-1998
16 Heri Mardonal, SE 19720310 199303 1 004 III/b Puskesmas Tanjung Bingkumg Salmi Sudiarti, SKM 09-06-1999
17 Abdillah Akbar, S.Kom 19760829 200604 1 005 III/ b Dinas Kependudukan dan Capil Richi Widya Angella, SSTP 07-08-2009
18 Abdi Munesa, ST 19790518 201101 1 002 III/a Dinas PU Dolly Elmita 27-04-2008
19 dr. Haryandrew Putra Perdana 19811125 201101 1 007 III/b Puskesmas Singkarak dr. Dwinda Rizary 07-09-2012
20 Arkenedi-AR, S.Pd 19820215 201101 1 007 III/a SMPN 3 Paung Sekaki Devi Natalia, S.Pd 15-02-2012
21 Yoseph Walleska Sutikno, SST.Pa 19830121 200902 1 001 III/a DPPKA Aulia Oktivayona, S.IP 06-02-2009
22 Boysol Asril, S.Pd.I 19830515 201001 1 023 III/a SMAN 1 Hiliran Gumanti Helsi Marlina, S.Pd 06-07-2012
23 Wilson Neki, A.Ma.Pd.SD 19840903 201001 1 017 II/b SDN 02 Supayang Bhindya Febri Yanti. SY, S.Pd.I 09-01-2009
24 Dalla Firman, S.Pd.I 19841215 201101 1 005 III/a SDN 13 Batu Bajanjang  Dewi Fetri Malaya, s.Pd.I 18-03-2010
25 Alvan Pahuluan, S.Si 19860822 201001 1 014 III/a KPLHK Rahmi Marfa Lesy, S.Si.M.Pd 21-09-2012
26 Hafizol Gafur, SE 19861120 201001 1 006 III/a Inspektorat Daerah Vuthia Dewitama, SE 02-11-2012
27 Yoserizal, SH 19781227 200901 1 003 III/ b SMPN 2 Lembah Gumanti Andriani, SE 12-12-2012
28 Idris 19630507 198603 1 014 III/ a SMAN 1 Hiliran Gumanti Ernawati 23-12-1987
29 Syafrizal. SJ, SE 19610406 198203 1 004 IV/ b BKBPP Yuldarmi, S.Pd 02-10-1987

 

NO NAMA NIP GOL UNIT KERJA NAMA SUAMI TANGGAL PERKAWINAN
1 Eraswita, S.Pd 19530830 197701 2 001 IV/a SDN 06 Dilam M. Nasir 15-06-1980
2 Rosmaniar 19530914 198201 2 001 IV/ a SDN 12 Pasilihan Jalinis 23-09-1984
3 Hikmawati 19540327 198703 2 001 III/ d Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Yasril. B 04-03-1977
4 Nurhayati 19541209 198506 2 001 IV/ a SDN 19 Tanjung Bingkuang Elmarjon 16-05-1988
5 Firma, A.Ma 19550504 198305 2 001 IV/ a SDN 38 Tanjung Bingkung Syamsur DT.RKY 27-03-1998
6 dr. Astria 19840920 201101 2 021 III/ b Puskesmas Sulit Air Syahrizal 30-06-2012
7 Risni Darwis, A.Ma, Pd 19600607 198202 2 001 IV/ a SDN 31 Batang Barus Kec. Gunung Talang Muladi 06-03-1998
8 Dewi Yulizasmi, S.Pd 19600712 198302 2 001 IV/ a SDN 05 Selayo Kec. Kubung Syafri. R 02-05-2012
9 Rahmi 19600807 199002 2 001 IV/a SDN 18 Batang Barus Irman 19-06-1993
10 Marni. KH 19601010 198403 2 009 IV/a SDN 3 Batu Banyak Tamrin 07-08-1987
11 Ajusna 19610613 198503 2 005 III/ c Dinas PU Pardi 25-10-1987
12 Firma 19621103 200701 2 001 II/ b SDN 31 Batang Barus Kec. Gunung Talang Suhardi 10-02-1989
13 Wernalensa 19621229 199003 2 002 IV/ a SDN 19 Tanjung Bingkuang Busnal 01-05-1988
14 Lindawati 19640929 198802 2 003 IV/ a SDN 18 Batang Barus Arman 08-03-1987
15 Roslani 19660510 200501 2 003 II/ c SDN 3 Batu Banyak Anis 07-08-2009
16 Aida, S.Pd.SD 19661018 199303 2 002 IV/ a SDN 3 Batu Banyak Zulherman 18-05-1991
17 Yulfita 19670217 198903 2 003 III/ b Puskesmas Gunung Talang Burhanuddin 09-11-1989
18 Febrianita, S.Pd.SD 19680225 199403 2 004 IV/ a SDN 3 Batu Banyak Erizal. N, S.Pd 15-01-1995
19 Nurhasanah, SH 19680801 199303 2 009 IV/ a Sekretariat DPRD Ir. Syamsuwirahman, MP 04-08-1995
20 Salmarti, AMKG 19681103 199103 2 004 III/ b Puskesmas Gunung Talang Nasrul. S, S.Pd 28-01-2000
21 Yarneli, S.Pd 19690508 199403 2 004 IV/ a SDN 3 Batu Banyak Syafri 08-11-1998
22 Nismayeti 19690602 199803 2 002 III/ b Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Rusdi, S.Sos 17-03-1990
23 Len Suryani 19700912 200212 2 005 III/ b SDN 31 Batang Barus Kec. Gunung Talang Jon Syahrizal 01-10-2004
24 Harnofa Triza, S.Pd 19710517 199512 2 003 IV/ a MAN Koto Baru Elwizar, S.Pd.M.Si 06-07-1996
25 Yuarni, S.Pd 19710812 199802 2 002 IV/ a SMPN 1 Pantai Cermin Anofirmansyah, S.Pd 25-10-1996
26 Maiyenita, SE 19720506 199203 2 004 III/ c BKD Muliadi Marcos, SE, MM 06-02-1998
27 Sri Lindayetti 19720824 199302 2 002 III/ b Puskesmas Gunung Talang Elpi Nurdin 05-05-1995
28 Suslilawati, SE 19740720 200801 2 004 III/ a SMPN 1 Pantai Cermin Gharinal Delvy S.Pd 30-07-2010
29 drg. Effendolya Youlmy 19740722 200501 2 008 III/ c Puskesmas Sulit Air Imran 11-11-2012
30 Salmi Sudiarti, SKM 19740725 199803 2 003 III/ b Dinas Kesehatan Heri Mardonal, SE 09-06-1999
31 Tasnim. K, A.Ma 19750612 199703 2 004 III/ b SDN 19 Tanjung Bingkuang Dedi Putra 19-08-2009
32 Sri Melni, S.Kom 19760511 200902 2 001 III/ a SMPN 1 Gunung Talang Adri Masri 08-03-2002
33 Yulivarmi, S.Pd.I 19770707 201101 2 007 III/ a SDN 05 Sumiso Kec. Tigo Lurah Jafri, BE 24-05-2012
34 Dina Wahyuni, SE, Akt 19780220 200312 2 003 III/ c DPPKA Edodi Eka Satria, SE 10-08-2006
35 Yulia Putri Yenti 19780602 201001 2 002 II/ a Sekretariat DPRD Mulyono 13-12-2001
36 Elnita Nendra, S.Pd, SD 19780812 201101 2 005 III/ a SDN 03 Air Dingin  Afrizal 23-09-2005
37 Delvi Eriza, A. Md 19790107 201101 2 003 II/ c Puskesmas Selayo Muhammad Taufik 04-07-2009
38 Lusi Lestari, S.Kom 19790120 201101 2 004 III/ a SMKN 1 Hiliran Gumanti Hendra Perdana, S.Kom 04-09-2004
39 Mira Octavia 19791020 201101 2 002 II/ a Puskesmas Surian Jasnil, SE 11-11-2004
40 Asnidawati 19791109 201101 2 007 II/ a Puskesmas Talang Babungo Arisman Nasution 01-11-2002
41 Ona Novanita, SKM 19791113 201101 2 006 III/ a RSUD Arosuka Agus Sahdeman, SE 03-10-2003
42 Srihayu Asnita, S.Kom 19810417 200902 2 001 III/ a SMPN 3 Gunung Talang Ilham Chairuddin 22-01-2010
43 Widya Atsusi, SKM 19810501 200312 2 007 III/ a Puskesmas Kau Jao Omrinal, SE 19-11-2010
44 Yelliza Maisari, A.Ma 19810510 200701 2 011 II/ c SDN 19 Tanjung Bingkuang Januir 08-09-2006
45 Gusmidarli, S.Pd 19810831 200604 2 019 III/ b SMPN 1 Pantai Cermin Yulius, S.Pd.I 09-06-2006
46 Yose Haria Fitri, A.Md.RC 19810908 201101 2 009 II/ c RSUD Arosuka Diki Roma Yuli 13-04-2007
47 Darma Yenti, S.Pd 19811117 201101 2 011 III/ a SMK Budi Mulya Hengki Vetrianda 18-03-2005
48 Marwira Desiska, A.Md.Kep 19811225 201101 2 005 II/ c Puskesmas Talang Babungo Dedi Yantori 24-04-2009
49 Desmawati, S.Pd 19820405 200902 2 001 III/ a SDN 27 Sungai Nanam Alimuddin 09-07-2010
50 Ermaneli, S.Pd.I 19820515 201101 2 006 III/ a SDN 04 Koto Laweh Maryulis 12-11-2010
51 Tri Rahmayani, S.Pd 19820525 201101 2 013 III/ a SMKN 2 Gunung Talang Imran Hamdani 14-10-2005
52 Nuira, S.Pd.I 19820609 201101 2 006 III/ a SDN 06 Muaro Batu Bajanjang Alpitra 25-05-2007
53 Sista Dewi, A.Ma 19820717 201101 2 025 II/ b SDN 04 Paninggahan Indra Hidayah 27-05-2011
54 Hakrimida, SKM 19820817 200902 2 001 III/ a Puskesmas Batu Bajanjang Sufriadi 12-06-2009
55 Suprapti Andriandayani, A.Md 19830112 201001 2 017  II/ c Kantor SATPOL PP Syafrianto, S.Pd.I 14-01-2011
56 Helsi Marlina, S.Pd 19830303 201001 2 035 III/ a SMAN 1 Hiliran Gumanti Boysol Asril, S.Pd.I 06-07-2012
57 Sufria, S.Pd.I 19830303 201101 2 018 III/ a SDN 10 Koto Tinggi Surian Arif Wira Putra 26-12-2008
58 drg. Mega Putri 19830308 201101 2 015 III/ b Puskesmas Talang Babungo Benny Aulia, SST 03-06-2011
59 Emillia Shandia Dewi, S.Pd 19830323 201001 2 027 III/ a SMAN 1 Hiliran Gumanti Donal Trisno 17-05-2009
60 Rona Susanti, A.Md, Kep 19830412 201101 2 010 II/ c RSUD Arosuka Supriyanda Nusa, S.Pd 18-04-2010
61 Fauzia Maide Fitri, A.Md.Kep 19830518 200604 2 007 II/ d Puskesmas Sirukam Yusriandi, A.Ma 07-11-2012
62 drh. Rahmike Fajrina 19830630 200902 2 001 III/ b Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Gusnar, S.Pd.I 10-06-2012
63 Vega Denia Surya, SE 19830823 200902 2 001 III/ a DPPKA Donny Prasetyo, A.Md 11-02-2010
64 Rifa Ayu, A.Ma 19831109 201001 2 024 II/ b SDN 12 Kampung Batu Dalam Febri Ronaldi 19-06-2005
65 Irawati, A.Md.Kep 19831120 201001 2 018 II/ c RSUD Arosuka Fakhril Irzan 11-03-2012
66 Felma Harpika, S.Pd 19840814 200902 2 001 III/ a SMPN 2 Junjung sirih Fitra Fauzan, M.Mar 26-12-2008
67 Resti Sepriani, A.Md 19840922 200902 2 002 II/ c Puskesmas Alahan Panjang Benny Hendra 06-10-2012
68 Desmiarti 19841223 201001 2 003 II/ a Sekretariat DPRD Rio Syafra 02-05-2008
69 Sri Laila Fitri 19850618 201101 2 015 II/ c RSUD Arosuka Andrey Sagita 08-08-2009
70 Suharni, S.Pd 19851015 200902 2 002 III/ a SMPN 3 Tigo Lurah Azwar 29-01-2010
71 Rezka Azmi Putri, SE 19851205 200312 2 001 III/ a Sekretariat Daerah Doni Eka Putra 19-12-2008
72 Desriza Artika Sari, A.Md.Kep 19851211 200902 2 001 II/ c Puskesmas Bukit Sileh Dirga Gusri, SE 20-05-2011
73 Nia Mariani Nurman, A.Ma 19851212 201001 2 039 II/ b SDN 15 Padang Datar Ali Amran, SE 20-10-2012
74 Sari Dewi, A.Md.Kep 19860113 201101 2 101 II/ c RSUD Arosuka Indra Yos 21-05-2012
75 Lisza Heldo Nela, A.M 19860121 201101 2 012 II/ c RSUD Arosuka Suyanto, SE 16-12-2007
76 Hayatul Muna, A.Md, Kep 19860505 201001 2 039 II/ c RSUD Arosuka Zulmanliantinaf 06-06-2012
77 Susmihastuti, A.Md.Kep 19860511 200902 2 001 II/ c Puskesmas Surian Hendri Fauza 16-07-2010
78 Maita Levi Kurnia, A.Ma 19860529 201101 2 014 II/ b SDN 02 Supayang Afrizal Anwar 25-09-2005
79 Rica Rustikawati, S.Pd 19860729 201001 2 018 III/ a SMPN 1 Pantai Cermin Andri Nizar 20-01-2012
80 Ardeni Sepri Yenti, A.Md.PK 19860909 201101 2 012 II/ c RSUD Arosuka Zulhendri Fibria Dosi, S.Pt 16-04-2010
81 Yulia Oktavera, A.Md 19861009 201101 2 014 II/ c KPHLK Dedi Masril, A.Md 11-11-2011
82 Irmasita, A.Md, kep 19861216 201001 2 015 II/ c RSUD Arosuka Riki Rikardo, A.Md 26-10-2012
83 Yasminul Husna, S.Pd 19870419 201001 2 013 III/ a SMAN 1 Hiliran Gumanti Fitri Kasmori, S.Sos 02-07-2010
84 Sildermayasni, S.Pd 19870701 201101 2 014 III/ a SMPN 3 Tigo Lurah Eka Budiman Putra 19-11-2010
85 Yulistri Putri 19870711 201001 2 010 II/ b SDN 18 Sungai Nanam Andri Andhika Putra 19-06-2010
86 Tessy Puspita Sari 19870803 201101 2 020 II/ a Puskesmas Muara Panas Muchlis 11-12-2008
87 Desi Harna, A.Ma 19871223 201101 2 012 II/ b SDN 15 Sariak Alahan Tigo Amrizal 02-02-2009
88 Denifidia Putri, A.Md.Ak 19871224 201001 2 018 II/ c RSUD Arosuka Irzan Asratul Rijal 18-05-2012
89 Rahmi Kurniati, A.Md.Kep 19880221 201101 2 007 II/ c RSUD Arosuka Mikyasur Rafki 14-01-2013
90 Asmela Yunilda, s.Pd 19880619 201101 2 010 III/ a SMKN X Koto Diatas Eric Syamola, ST 07-10-2012
91 Gita Novia Kartika 19881125 201001 2 008 II/ b SDN 05 Sumiso Kec. Tigo Lurah Robby Armon Delva 27-01-2011
92 Selvi Eliza, A.Md.Keb 19890701 201101 2 012 II/ c Puskesmas Kau Jao Rahmat Yusmal Andi 10-02-2012
93 Lisma Suryani, A.Ma 19840622 201101 2 006 II/ b SDN 23 Air Dingin  Arinal 26-11-2010

 

NO NAMA NIP GOL TMT CPNS UNIT KERJA
1 Ardius 19640115 200701 1 004 I/a 01-01-2007 Dinas PU
2 Riki Hendri 19760421 200701 1 005 I/c 01-01-2007 Kantor SATPOLPP
3 Syofyan 19730810 200701 1 004 I/a 01-01-2007 SDN 22 Sumani Kec. X Koto Singkarak
4 Jamardi 19701231 200801 1 149 I/ c 01-01-2008 SDN 05 Simp. Tj Nan IV  Kec. Danau Kembar
5 Defni Kelana Putra 19801231 200901 1 016 I/ a 01-01-2009 Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi
6 Desriza Artika Sari, A.Md.Kep 19851211 200902 2 001 II/ c 01-02-2009 Puskesmas Bukit Sileh Kec. Lembang Jaya
7 Dul Fatrizal 19730731 200901 1 002 I/ a 01-01-2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8 Felma Harpika, S.Pd 19840814 200902 2 001 III/a 01-02-2009 SMPN 2 Junjung Sirih
9 Helva Susanti, A.Ma 19740916 200902 2 001 II/ b 01-02-2009 SDN 16 Patai Labek Sulit Air Kec. X Koto Diatas
10 Hendri Zaini 19770112 200901 1 008 II/ a 01-01-2009 Kantor Camat Pantai Cermin
11 Oktavianus 19811005 200901 1 006 II/ a 01-01-2009 Puskesmas Sukarami
12 Rusdiarman, A.Ma 19840110 200902 1 001 II/ b 01-02-2009 SDN 13 Batu Bajanjang Kec. Lembang Jaya
13 Sri Melni, S.Kom 19760511 200902 2 001 III/a 01-02-2009 SMPN 1 Gunung Talang
14 Susmi Hastuti, A.Md.Kep 19860511 200902 2 001 II/ c 01-02-2009 Puskesmas Surian Kec. Pantai Cermin
15 Vega Denia Surya, SE 19830823 200902 2 001 III/a 01-02-2009 DPPKA
16 Yoseph Walleska Sutikno, SST.PA 19830121 200902 1 001 III/a 01-02-2009 DPPKA
17 Zelly Hendiyanto 19830722 200901 1 004 II/ a 01-01-2009 BPM
18 Desmiarti 19841223 201001 2 003 II/ a 01-01-2010 Sekretariat DPRD
19 Dina Mariana 19820617 201001 2 005 II/a 01-01-2010 Inspektorat Daerah
20 Fera Yuliar Susi, SS 19750702 201001 2 005 III/a 01-01-2010 SMPN 1 Atap Sariak Bayang
21 Gita Novia Kartika 19881125 201001 2 008 II/ b 01-01-2010 SDN 05 Sumiso Kec. Tigo Lurah
22 Mifta Hurrahman 19811124 201001 1 002 II/ a 01-01-2010 Sekretariat DPRD
23 Suprapti Ariandayani, A.Md 19830112 201001 2 017 II/c 01-01-2010 Kantor SATPOLPP
24 Wilson Neki, A.Ma.Pd.SD 19840903 201001 1 017 II/b 01-01-2010 SDN 02 Supayang Kec. Payung Sekaki
25 Abdi Munesa, ST 19790518 201101 1 002 III/a 01-01-2011 Dinas PU
26 Afrida Yenti, s.Pd 19790829 201101 2 005 III/a 01-01-2011 SDN 02 Garabak Data Kec. Tigo Lurah
27 Ardeni Sepri Yenti, A.Md.PK 19860909 201101 2 012 II/c 01-01-2011 RSUD Arosuka
28 Arkenedi. AR, S.Pd 19820215 201101 1 007 III/a 01-01-2011 SMP Satu Atap Supayang Kec. Payung Sekaki
29 Armen 19800217 201101 1 005 II/ b 01-01-2011 SDN 10 Sariak Alahan Tigo Kec. Hiliran Gumanti
30 Asmela Yunilda, S.Pd 19880619 201101 2 010 III/a 01-01-2011 SMKN 1 X Koto Diatas
31 Asnidawati 19791109 201101 2 007 II/a 01-01-2011 Puskesmas Talang Babungo
32 Boris Askar, S.Pd 19861023 201101 1 012 III/a 01-01-2011 SMPN 2 Lembang Jaya
33 Candra Putra Gusriadi, ST 19850817 201101 1 013 III/a 01-01-2011 Dinas Koperindag & UMKM
34 Dalla Firman, S.Pd.I 19841215 201101 1 005 III/a 01-01-2011 SDN 13 Batu Bajanjang Kec. Lembang Jaya
35 Darma Yenti, S.Pd 19811117 201101 2 011 III/a 01-01-2011 SMKN 1 X Koto Singkarak
36 Deli Asmara, S.Pd.I 19830520 201101 2 012 III/a 01-01-2011 SDN 03 Air Dingin Kec. Lembah Gumanti
37 Delvi Eriza 19790107 201101 2 003 II/ c 01-01-2011 Puskesmas Selayo
38 Desi Harna, A.Ma 19871223 201101 2 012 II/b 01-01-2011 SDN 15 Sariak Alahan Tigo Kec. Hiliran Gumanti
39 dr. Astria 19840920 201101 2 021 III/ b 01-01-2011 Puskesmas Sulit Air
40 drg. Mega Putri 19830308 201101 2 015 III/b 01-01-2011 Puskesmas Talang Babungo
41 drh. Dini Hayati Indah Sari 19820826 201101 2 007 III/b 01-01-2011 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
42 Edawati 19761024 201101 2 005 II/ a 01-01-2011 Kantor Ketahanan Pangan
43 Eka Oktaviyeni, A.Ma.Pd.SD 19810822 201101 2 008 II/b 01-01-2011 SDN 05 Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti
44 Elnita Nendra, S.Pd.SD 19780812 201101 2 005 III/a 01-01-2011 SDN 03 Air Dingin Kec. Lembah Gumanti
45 Elsamaita, A.Ma 19810527 201101 2 004 II/b 01-01-2011 SDN 04 Aie Luo Kec. Payung sekaki
46 Ermaneli, S.Pd.I 19820515 201101 2 006 III/a 01-01-2011 SDN 04 Koto Laweh Kec. Lembang Jaya
47 Eva Eri Yanti, A.Md.Keb 19810128 201101 2 005 II/ c 01-01-2011 Puskesmas Sulit Air
48 Frengky Alexander, S.Pd 19841024 201101 1 010 III/a 01-01-2011 SMKN 2 Gunung Talang
49 Irfan Hasyim Kerley, ST 19841203 201101 1 005 III/a 01-01-2011 Dinas Pertambangan dan Energi
50 Ismiati 19910426 201101 2 002 II/ a 01-01-2011 BKD
51 Leliana Oktora, S.Pd 19841005 201101 2 013 III/a 01-01-2011 SMPN 7 Lembah Gumanti
52 Siti Aisyah 19791129 201001 2 002 II/a 01-01-2010 BPM
53 Lizsa Heldo Nela, A.Mg 19860121 201101 2 012 II/c 01-01-2011 RSUD Arosuka
54 Lusi Lestari, S.Kom 19790120 201101 2 004 III/a 01-01-2011 SMKN 1 Hiliran Gumanti
55 Maita Levi Kurnia, A.Ma 19860529 201101 2 014 II/b 01-01-2011 SDN 02 Supayang Kec. Payung Sekaki
56 Maiwira Desiska, A.Md.Kep 19811225 201101 2 005 II/c 01-01-2011 Puskesmas Talang Babungo
57 Mira Octavia 19791020 201101 2 002 II/a 01-01-2011 Poskesri Kubang Nan Duo Puskesmas Sirukam
58 Mirawati, S.Pd 19851005 201101 2 024 III/a 01-01-2011 SMPN 7 Lembah Gumanti
59 Nira, S.Pd.I 19820609 201101 2 006 III/a 01-01-2011 SDN 06 Muaro Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah
60 Ona Novanita, SKM 19791113 201101 2 006 III/a 01-01-2011 RSUD Arosuka
61 Rahmi Kurniati, A.Md. Kep 19880221 201101 2 007 II/ c 01-01-2011 RSUD Arosuka
62 Reno Rubiyanti, S.Pd 19871229 201101 2 011 III/a 01-01-2011 SMPN 1 Junjung Sirih
63 Riri Mayliza, ST 19800503 201101 2 007 III/a 01-01-2011 SMKN 2 Lembah Gumanti
64 Rona Susanti, A.Md.Kep 19830412 201101 2 010 II/c 01-01-2011 RSUD Arosuka
65 Sari Dewi, A.Md 19860113 201101 2 010 II/c 01-01-2011 RSUD Arosuka
66 Selvi Eliza, A.Md.Keb 19890701 201101 2 012 II/c 01-01-2011 Poskesri Kayu Jao Kec. Gunung Talang
67 Sildermayasni, S.Pd 19870701 201101 2 014 III/a 01-01-2011 SMPN 3 Tigo Lurah
68 Sista Dewi, A.Ma 19820717 201101 2 025 II/ b 01-01-2011 SDN 06 Guguk Sarai Kec. IX Koto Sungai Lasi
69 Sri Lalila Fitri, A.Md.Kep 19850618 201101 2 015 II/c 01-01-2011 RSUD Arosuka
70 Suci Sukma Putri, A.Md.Farm 19870517 201101 2 015 II/c 01-01-2011 Puskesmas Simpang Tanjung Nan IV
71 Sufria, S.Pd.I 19830303 201101 2 018 III/a 01-01-2011 SDN 10 Koto Tinggi Surian Kec. Pantai Cermin
72 Surya Akmal, A.Md 19851018 201101 1 009 II/c 01-01-2011 Dinas Kependudukan dan Capil
73 Tessy Puspita Sari 19870803 201101 2 020 II/a 01-01-2011 Puskesmas Muara Panas
74 Tri Rahmayani, S.Pd 19820525 201101 2 013 III/a 01-01-2011 SMKN 2 Gunung Talang
75 Varian Atma Dewi, A.Md Kep 19900128 201101 2 005 II/c 01-01-2011 Poskesri Banto Puskesmas Bukit Sileh
76 Yose Haria Fitri, A.Md.RO 19810908 201101 2 009 II/c 01-01-2011 RSUD Arosuka
77 Yulivarmi, S.Pd.I 19770707 201101 2 007 III/a 01-01-2011 SDN 05 Sumiso Kec. Tigo Lurah
78 Zaira Ulfa, S.Pd.I 19870402 201101 2 012 III/a 01-01-2011 SMKN 1 Hiliran Gumanti
79 Alam Nuri 19690623 200906 1 006 I/c 01-06-2009 Kantor Wali Nagari Tanjung Balik Sumiso
80 Rice Ramadona, A.Ma 19860519 200902 2 001 II/b 01-02-2009 SDN 11 Koto Laweh Koto Anau
81 Hendri Eka Putra, A.Ma 19861118 200902 1 001 II/b 01-02-2009 SDN 19 Sungai Nanam
Hak Cipta © 2015 bkdsolok. Dilindungi oleh Undang-undang
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok